سامانه معرفی و ثبت نام کلاس های آموزشی | نیکارو
campainAllertcampainAllert

جدیدترین دوره ها |

مشاهده همه

روبیک 4 در 4

تهران
حضوری
دوشنبه 10 آبان
16:00 تا 18:00
180,000 تومان

دوره جامع تئوری و عملی تدوین

مشهد
حضوری
پنج شنبه 15 مهر
16:00 تا 20:00
2,000,000 تومان

کلاس های ویژه بازیگری تصویری موج نو

مشهد
حضوری
چهارشنبه 21 مهر
14:30 تا 16:30
1,500,000 تومان

دوره پذیرشگر هتل

مشهد
حضوری
شنبه 17 مهر
14:00 تا 16:00
600,000 تومان

آموزش رنگ روغن مدرن

تهران
حضوری
پنج شنبه 31 تیر
0:00 تا 0:00
400,000
360,000 تومان

آموزش ابریشم دوزی

مشهد
حضوری
دوشنبه 01 شهریور
14:30 تا 17:30
800,000
720,000 تومان

آموزش طراحی معماری داخلی

مشهد
حضوری
سه شنبه 04 آبان
14:00 تا 19:00
5,815,000 تومان

هاتا یوگای عمومی - ترم 3

مشهد
آنلاین
یکشنبه 18 مهر
18:00 تا 19:30
150,000 تومان

روبیک 4 در 4

تهران
حضوری
دوشنبه 10 آبان
16:00 تا 18:00
180,000 تومان

دوره جامع تئوری و عملی تدوین

مشهد
حضوری
پنج شنبه 15 مهر
16:00 تا 20:00
2,000,000 تومان

کلاس های ویژه بازیگری تصویری موج نو

مشهد
حضوری
چهارشنبه 21 مهر
14:30 تا 16:30
1,500,000 تومان

دوره پذیرشگر هتل

مشهد
حضوری
شنبه 17 مهر
14:00 تا 16:00
600,000 تومان

آموزش رنگ روغن مدرن

تهران
حضوری
پنج شنبه 31 تیر
0:00 تا 0:00
400,000
360,000 تومان

آموزش ابریشم دوزی

مشهد
حضوری
دوشنبه 01 شهریور
14:30 تا 17:30
800,000
720,000 تومان

آموزش طراحی معماری داخلی

مشهد
حضوری
سه شنبه 04 آبان
14:00 تا 19:00
5,815,000 تومان

هاتا یوگای عمومی - ترم 3

مشهد
آنلاین
یکشنبه 18 مهر
18:00 تا 19:30
150,000 تومان

همکاری با تیم نیکارو


اگر مدیر آموزشگاه یا مدرسه هستید
آماده همکاری با شما هستیم.