لطفا شهر خود را انتخاب کنید

انتخاب شهر ...
جستجوی آموزشگاه، باشگاه و ...

لطفا شهر خود را انتخاب کنید

انتخاب شهر ...
جستجوی آموزشگاه، باشگاه و ...

شرایط و قوانین جلسه ارزیابی و زمانبندی نتایج خدمات استعدادسنجی نیکارو

سلام، از اینکه در مسیر استعدادسنجی تا مهارت آموزی، با نیکارو همراه شدید خرسندیم.

لطفا پیش از مراجعه، حتما شرایط قید شده را مطالعه کنید.

شرایط جلسه ارزیابی:

• عدم مصرف هرگونه دارو یا ماده‌ای که شما را از نظر ذهنی و بدنی کند یا برانگیخته می‌کند (مسکن‌ها، آرامبخش‌ها، محرک‌ها و …)

• عدم مصرف زیاد کافئین (قهوه، چای زیاد، نوشابه‌های انرژی‌زا و…)

• استراحت کافی و عدم خواب‌ آلودگی و خستگی، عدم کار زیاد با تلفن همراه، کامپیوتر و … جهت خسته نبودن چشم‌ها

• مصرف به‌موقع وعدۀ غذایی و عدم گرسنگی و ضعف

• حضور ۱۰ دقیقه زودتر از زمان ارزیابی

توضیحات جلسه ارزیابی:

ارزیابی به صورت حضوری در زمان و مکان انتخاب شده خواهد بود. تأخیر بیش از ۱۰ دقیقه، سبب لغو جلسۀ ارزیابی شما می‌شود.

تغییر زمان ارزیابی به هر دلیلی حداکثر ۴۸ ساعت قبل با تایید پشتیبانی امکان پذیر است و در غیر این صورت جلسه لغو خواهد شد. در صورت لغو (به علت تاخیر یا کنسلی بعد از ۴۸ ساعت) ۵۰ درصد هزینه مجدد باید واریز شود.

توضیحات نتایج ارزیابی:

نتایج ارزیابی در قالب گزارش 75 صفحه ای دیجیتال، حداکثر تا 48 ساعت کاری در پروفایل کاربری بارگذاری و اطلاع رسانی پیامکی خواهد شد.

دسترسی به 15 ویدئو آموزشی شاخص های ارزیابی شده، پس از بارگزاری نتایج کاربری از طریق پروفایل کاربری امکان پذیر خواهد بود.

امکان گفتگو متنی محدود (5 سوال – ماهانه یک سوال) با تیم علمی تا ارزیابی مجدد 6 ماه بعد امکان پذیر خواهد بود.

48 ساعت پس از بارگذاری نتایج، پیامک نظرسنجی ارسال خواهد شد.

دنبال کدوم مرکز آموزشی هستی؟

آموزشگاه
باشگاه

لطفا شهر خود را انتخاب کنید

انتخاب شهر ...