ریاضی برای من همیشه دشوار بود از همون اول دبستان – اینقدر که بقیه گندش کردن !
اما توی دانشگاه خیلی راحت باهش کنار اومدم و تالیف های ساده کتاب ها رو میخوندم – پند بیست و هفتم: مسیر موفقیت از شکست می‌گذرد – برام خیلی جالب بود .
کاش توی کشورمون امثال این دکتر که تمام هم و غمش ریاضی هست بیشتر بشه