سلام ممنونم از مطلبتون خداکنه بشه فوتبال ما خانوما پیشرفت کنه حداقل مربی خوب داشته باشیم