نرم افزارهای قرآنی کاربرد دارند ؟

کلاس آموزش قرآن هزینه داره؟؟؟