یوگا و درمان بیماری ها

یوگا برای درمان بیماری

ما در این مقاله در ارتباط با یوگا برای درمان بیماری صحبت خواهیم کرد. تاانتها با ما همراه باشیدو یوگا چیست؟ یوگا یک ورزش ذهنی و جسمی میباشد که برای تمرین ذهنی بدن انجام می شود. یوگا نخستین بار توسط هندوها در کشور هند به وجود آمد. ریشه کلمه یوگا از واژه YUJ در زبان …

یوگا برای درمان بیماری ادامۀ مطلب »