رادیو نیکارو | اپیزود شماره یک : مقدمه ای در باب نوجوانی

آنچه خواهیم شنید: _ درک‌ صحیح روحیات یک نوجوان _ راهکار در خصوص چگونگی رفتار با او   پادکست های بیشتر در این زمینه: رادیو نیکارو | اپیزود شماره سه : فرزندپروری رادیو نیکارو | اپیزود شماره چهار : مقدمه ای بر فرزندپروری ۲