آشپزی ملل

در ارتباط با آشپزی ملل بیشتر بدانید. در دوره آشپزی ملل، ۶ منوی غذای تخصصی وجود دارد که در هر کدام از این منوها چندین غذای معروف قرار داده شده است.  درصورتی که دانشجویان این دوره را بگذرانند و مدرک آن را دریافت کنند می‌توانند به خارج از کشور مهاجرت کنند.  مکان های متفاوتی مانند …

آشپزی ملل ادامۀ مطلب »