مادر و کودک

چگونه والدین شاد و ایده آلی باشیم؟ (قسمت دوم)

این مطلب بخش دوم مقاله ای است که در آن کوشیده ایم راهکارهایی ساده برای اینکه والدین شاد و ایده آلی باشیم را در آن ارایه دهیم. قدم سوم : همسرت مهم ترین بخش زندگی شماست ! یکی از توصیه های مهم من برای افراد متاهل که به شدت درگیر فرزند یا فرزاندشون هستن اینه …

چگونه والدین شاد و ایده آلی باشیم؟ (قسمت دوم) ادامۀ مطلب »