کلید طلایی معمای فرزندپروری (بخش دوم)

      در مقاله قبل گفته شد که کلید طلایی حل معمای فرزندپروری موثر و لذتبخش «ایجاد و حفظ رابطه» است و به ۷ عادت و رفتار پیوند دهنده و ایجاد کننده یک رابطه خوب و موثر و نگهدارنده رابطه های در حال فروپاشی ، اشاره شد. اما برای نگهداری رابطه لازم است از …

کلید طلایی معمای فرزندپروری (بخش دوم) ادامۀ مطلب »