کلید طلایی معمای فرزندپروری (بخش اول)

  مشکلات روانشناختی یا نشانه های اختلالات روانی یا رفتاری در نوجوانان به دلیل وجود یک رابطه مشکل دار با والدین یا دیگر افراد مهم زندگیشان یا از ترس از دست دادن رابطه با آدم مهم زندگیشان و «جدا افتادن» از دیگران است. فرزندان بیش از پیشرفت در مدرسه و درس و نمره و فراسوی …

کلید طلایی معمای فرزندپروری (بخش اول) ادامۀ مطلب »