معرفی بهترین آموزشگاه چرتکه تهران

چرتکه یک وسیله دستی است که با شنیدن نام آن ممکن است یاد قدیم ها بیافتید زیرا بقالی های زمان قدیم از این وسیله برای حساب و کتابشان استفاده می کردند. در واقع می توان گفت که چرتکه یک کامپیوتر قدیمی است که امروزه ماشین حساب ها جای آن را گرفته اند. کودکانی که در …

معرفی بهترین آموزشگاه چرتکه تهران ادامۀ مطلب »