سازدهنی

سازشناسی: ساز اول سازدهنی(کروماتیک/دیاتونیک/ترومولو) برخی از افراد هستند که به ساز و موسیقی علاقه زیادی دارند به همین دلیل با توجه به شناختی درباره ساز دارند اقدام به یادگیری آن می کنند اما بسیاری از افراد نیز هستند که هیچ شناختی با ساز ندارند به همین دلیل می خواهیم شما را در این مطلب با …

سازدهنی ادامۀ مطلب »