آیا خلاقیت آموختنی است؟

آیا خلاقیت آموختنی است؟

[the_ad id=”6463″] آیا خلاقیت آموختنی است؟ براي سالهاي متمادي، باور مرسوم بر این بوده است که انسانها دو دسته اند. دستۀ اول افرادي خلاق، خوش فکر، داراي روح آزاد و کارآفرین بوده . دستۀ دوم فاقد این ویژگی ها هستند. بنابراین، بعضی از افراد در سر دیگر این طیف قرار گرفته و به انسانهایی با …

آیا خلاقیت آموختنی است؟ ادامۀ مطلب »