کلاس عکاسی مشهد

معرفی کلاس عکاسی مشهد

عکاسی هنر قدیمی و مدرن از دیرباز انسانها تمایل به ثبت وقایع جالب و لحظات خاصی از زندگی خود داشته اند. تمامی این لحظات از قاب دوربین های بزرگی که بر پایه ای استوار بود ثبت و ضبط میشد و در نهایت بر کاغذ کوچکی ظاهر میشد و برای مدت معلومی در آلبومی به یادگار …

معرفی کلاس عکاسی مشهد ادامۀ مطلب »