دپارتمان تخصصی شیمی کیمیا

دپارتمان تخصصی شیمی کیمیا کیمیا نگرشی نوین در آموزش شیمی اردیبهشت ماه مساوی است با امتحانات پایان سال تحصیلی جاری. عده‌ای از داوطلبان تصور می‌کنند که این امتحانات، ترمزی برای برنامه مطالعاتی آنهاست و در این دوران مجبورند که به جای تست زنی، به مطالعه برای یک آزمون تشریحی بپردازند. باید به این دوستان گفت …

دپارتمان تخصصی شیمی کیمیا ادامۀ مطلب »