تقویت حافظه

۱۳ راه تقویت حافظه

آیا آلزایمز دارید ؟ برای همه ما گاهی اتفاق افتاده که فراموشی های روزمره را تجربه کنیم. اما گاهی این فراموشی ها بسیار آسیب رسان هستند. مانند فراموش کردن یک قرارکاری یا فراموش کردن اینکه باید برای آوردن فرزندتان به مدرسه بروید. تحقیقات نشان می دهند، از دست دادن حافظه می تواند از ۲۰ سالگی …

۱۳ راه تقویت حافظه ادامۀ مطلب »