چرا باید به فرزندتان شطرنج بیاموزید؟۱۰ فایده بی نظیر شطرنج برای کودکان

شاید نام های معروف جهان شطرنج، تیگران پتروسیان و لئون آرونیان  شناخته شده تر از خود شطرنج باشند؛ هر دو آنها ارمنستانی هستند، کشوری که همه کودکان شش ساله اش شطرنج را در مدارس می آموزند و اولین کشوری است که این کار را انجام داده است و آموزش شطرنج در مدارس آن اجباری است …

چرا باید به فرزندتان شطرنج بیاموزید؟۱۰ فایده بی نظیر شطرنج برای کودکان ادامۀ مطلب »