معرفی کلاس هنرهای سنتی مشهد

معرفی کلاس هنرهای سنتی مشهد

هنرهای سنتی چیست ؟ هنرهای سنتی، هنرها و صنایع ظریفه‌ای هستند که در طول سده‌های متمادی با حفظ ریشه‌ها و سنت‌های خود رشد کرده مراحل شکل‌گیری خود را گذرانده یا می‌گذرانند. یکی از ویژگی‌های هنرهای سنتی جنبه رمزی و تمثیلی این هنرهاست. یک اثر هنری سنتی زیباست و این زیبایی در هنر سنتی ذاتی است. …

معرفی کلاس هنرهای سنتی مشهد ادامۀ مطلب »