معرفی بهترین کلاس زبان فرانسه مشهد

معرفی بهترین کلاس زبان فرانسه مشهد

یک مرکز ؛ یک تخصص حرفه ای مرکز زبان فرانسه کالج دانشگاه فردوسی که به اختصار (CLFC) نام گذاری شده است . تنها مرکز تخصصی زبان فرانسه در مشهد و تنها برگزار کننده رسمی آزمون های بین المللی زبان فرانسه در شهرستان ها، در پاییز ۱۳۹۵ است . این موسسه از بهار ۱۳۹۶ موفق به …

معرفی بهترین کلاس زبان فرانسه مشهد ادامۀ مطلب »