رادیو نیکارو | گفتگو با استاد فرانک امیری (از آموزش مهارت تا کشف استعداد)

فرانک امیری -کارشناس گرافیک از دانشگاه هنر تهران و کارشناش ارشد پژوهش هنر از دانشگاه تهران. -بیش از ۲۵ سال سابقه در زمینه کار با کودکان و مهارت آموزی -پژوهشگر در زمینه تحلیل رفتار مقابل -موسس آموزشگاه مهارت محور بلندای هنر میهن.  پادکست های بیشتر: رادیو نیکارو | اپیزود شماره شش: گپی با دکتر اصغری …

رادیو نیکارو | گفتگو با استاد فرانک امیری (از آموزش مهارت تا کشف استعداد) ادامۀ مطلب »