سازدهنی

سازدهنی

سازشناسی: ساز اول سازدهنی(کروماتیک/دیاتونیک/ترومولو) برخی از افراد هستند که به ساز و موسیقی علاقه زیادی دارند به همین دلیل با توجه به شناختی درباره ساز…