آشنایی با ساز ویولن

آشنایی با ساز ویولن

تاریخچه ساز ویولن: ساز ویولن (Violon) یک ساز زهی آرشه ای میباشد که درواقع کوچکترین عضو خانواده سازهای زهی آرشه ای محسوب میشود. برخی از افراد معتقدند تاریخچه ساز ویولن در اروپا به قرن 9 میلادی برمیگردد که در ابتدا بر روی بدنه این ساز یک حفره وجود داشته است که با گذشت زمان این …

آشنایی با ساز ویولن ادامۀ مطلب »