وبلاگ نیکارو

معرفی بهترین کلاس فرانسه بندرعباس

معرفی بهترین کلاس فرانسه بندرعباس

ما در این مقاله به معرفی بهترین کلاس فرانسه بندرعباس می پردازیم.

مکالمه به زبان فرانسه تنها در کشورهای اروپایی رایج نیست و شما برای مهاجرت به کشورهای قاره آمریکا نیز میتوانید از این زبان استفاده کنید.

کشورهای فرانسه زبان‌ در آمریکای شمالی

تعهد کانادا به دوزبانگی در منشور حقوق و آزادی کانادا مکتوب و انگلیسی و فرانسوی هر دو به عنوان زبان‌های رسمی به رسمیت شناخته شده‌اند. با وجود این، جایگاه رسمی هر دو زبان از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است. برای مثال، در کبک، فرانسوی تنها زبان رسمی به شمار می‌رود. از ۱۰ میلیون نفر فرانسوی‌زبان بومی ساکن کانادا، ۷ میلیون نفر در این ایالت زندگی می‌کنند. در سراسر این کشور هم فرانسوی زبان دوم ۲ میلیون نفر است، یعنی ۳۰% جمعیت ۳۶ میلیونی این کشور به زبان فرانسوی مسلط هستند. جالب است بدانید که مونترال چهارمین شهر بزرگ فرانسوی‌زبان جهان است.
می‌توان گفت کانادا بعد از فرانسه از مهم‌ترین و مهاجرپذیرترین کشورهای فرانسوی زبان دنیا است.

معرفی بهترین کلاس فرانسه بندرعباس
معرفی بهترین کلاس فرانسه بندرعباس

معرفی بهترین کلاس فرانسه بندرعباس

1- موسسه زبان ملل
2- موسسه زبان سرای دانش
3- موسسه زبان دی


لینک مرتبط :

معرفی بهترین کلاس زبان انگلیسی تهران
آموزش زبان دوم به کودک
معرفی بهترین کلاس انگلیسی کرج
معرفی بهترین کلاس آلمانی کرج
معرفی بهترین کلاس عربی بوشهر
معرفی بهترین کلاس فرانسه کرج
معرفی بهترین کلاس زبان انگلیسی شیراز
معرفی بهترین کلاس زبان رشت
معرفی بهترین کلاس زبان بوشهر
معرفی بهترین کلاس آلمانی بوشهر
معرفی بهترین کلاس فرانسه اصفهان
معرفی بهترین کلاس انگلیسی اصفهان

منبع این مقاله