دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه بدنسازی بدن سازی نوین57


زمینه فعالیت:

باشگاه ورزشی


مدیریت آموزشگاه: جناب آقای استاد احسان زارع
با مدیریت استاد احسان زارع با (بیش از 16سال سابقه) مشاوره تخصصی رایگان بروزترین دستگاه ها (بدون ترافیک) تهویه مناسب بدنسازی فیتنس پیلاتس آقایان و بانوان از ساعت 8 الی 12 مخصوص بانوان از ساعت 14 الی 22 مخصوص آقایان
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 031378****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/m3kDXQ

با مدیریت استاد احسان زارع با (بیش از 16سال سابقه) مشاوره تخصصی رایگان بروزترین دستگاه ها (بدون ترافیک) تهویه مناسب بدنسازی فیتنس پیلاتس آقایان و بانوان از ساعت 8 الی 12 مخصوص بانوان از ساعت 14 الی 22 مخصوص آقایان