کلاس یوگا خوب توی شهر اصفهان نیست به نظر من در واقع جز تهران ، امکانات واسه شهرهای دیگه نیست