وبلاگ نیکارو

معرفی بهترین کلاس فرانسه اصفهان

معرفی بهترین کلاس فرانسه اصفهان

جمعیت ملت‌های فرانسوی‌زبان‌ در جهان چقدر است؟

اگر بخواهیم پاسخ ساده‌ای به این سوال بدهیم، باید بگوییم این رقم حدود ۳۰۰ میلیون نفر است. این پاسخ ساده است اما دقیق نیست چون این ۳۰۰ میلیون نفر فقط شامل گویش‌وران بومی زبان فرانسه نیست، بلکه  این گویش‌وران را هم در بر می‌گیرد:

  • کسانی که به صورت جزئی زبان فرانسه می‌دانند ولی کشورهای فرانسوی زبان زندگی نمی‌کنند.
  • گویشورانی با لهجه‌های مختلف فرانسوی
  • افراد حوزه دریای کارائیب که به زبان‌ کریول (زبان آمیخته‌ای از انگلیسی، اسپانیایی، فرانسه و پرتغالی) سخن می‌گویند.

زبان فرانسوی، به واسطۀ استعمارگری و پراکندگی قومی، ششمین زبان پرتکلم جهان پس از چینی ماندارین، انگلیسی، هندی، اسپانیایی و عربی است.

فرانسوی زبان رسمی کشورهایی از پنج قارۀ مختلف است و پس از انگلیسی، دومین زبانی است که بیش از همه در جهان مطالعه می‌شود. هم‌اکنون ۱۲۰ میلیون دانشجو در حال فراگیری زبان فرانسوی‌اند.

علاوه بر ۲۲۰ میلیون گویشور بومی در جهان، برآورد می‌شود ۷۲ میلیون نفر هم آشنایی جزئی‌ای با این زبان داشته باشند و این رقم در حال افزایش است. مطابق نظر جمعیت‌شناسان، مجموع تعداد فرانسوی‌زبان‌ها احتمالاً تا سال ۲۰۵۰ به ۷۰۰ میلیون نفر می‌رسد. به این دلیل که به دلیل آفریقا، که محل زندگی تقریباً ۵۰ درصد فرانسوی‌زبان‌ها است نرخ رشد جمعیت بالایی دارد.

معرفی بهترین کلاس فرانسه اصفهان
معرفی بهترین کلاس فرانسه اصفهان

معرفی بهترین کلاس فرانسه اصفهان

1-کانون زبان ایران
2-کوثر
3-سفیر اندیشه


لینک مرتبط :

معرفی بهترین کلاس زبان انگلیسی تهران
آموزش زبان دوم به کودک
معرفی بهترین کلاس انگلیسی کرج
معرفی بهترین کلاس آلمانی کرج
معرفی بهترین کلاس عربی بوشهر
معرفی بهترین کلاس فرانسه کرج
معرفی بهترین کلاس زبان انگلیسی شیراز
معرفی بهترین کلاس زبان رشت
معرفی بهترین کلاس زبان بوشهر
معرفی بهترین کلاس آلمانی بوشهر

منبع این مقاله