دوره فعال در نیکارو دارد

آرمیتا952


زمینه فعالیت:

مجتمع فنی


مدیریت آموزشگاه: خانم ترابی

طراحی و دوخت

حسابداری

هفته ای 3 جلسه روزهای زوج

 

بیشتر
;
طبرسی - ( نمایش آدرس ) 051327****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/armita

طراحی و دوخت

حسابداری

هفته ای 3 جلسه روزهای زوج