سلام
اگر دنبال کلاس خاصی هستید نام و نام خانوادگی، تلفن و نام کلاس را با کلیک روی دکمه نارنجی پایین ثبت کنید. در اولین فرصت با شما تماس میگیریم.

دوره فعال در نیکارو دارد

آموزشگاه ریاضی فیزیک زبان دوم1791


زمینه فعالیت:

ریاضی و فیزیک


مدیریت آموزشگاه: دکتر مجید میرزاوزیری

آموزش ریاضی در کالج دانشگاه فردوسی


دوره های آموزشی فعال

 • ریاضی از طریق بازی


 • کرس فود

 • ریاضی به عنوان زبان دوم


 • تعمیر مقال


 • سینما الف-صفر بعدی


 • آموزش اورژانسی

بیشتر
;
احمد آباد - ( نمایش آدرس ) 051388****** ( نمایش شماره تماس ) http://www.college.um.ac.ir

آموزش ریاضی در کالج دانشگاه فردوسی


دوره های آموزشی فعال

 • ریاضی از طریق بازی


 • کرس فود

 • ریاضی به عنوان زبان دوم


 • تعمیر مقال


 • سینما الف-صفر بعدی


 • آموزش اورژانسی