آموزشگاه ریاضی زبان دوم | نیکارو
مشاهده دوره های آموزشگاه

آموزشگاه ریاضی زبان دوم3634


زمینه فعالیت:

ریاضی و فیزیک


مدیریت آموزشگاه: دکتر مجید میرزاوزیری

آموزش ریاضی در کالج دانشگاه فردوسی


دوره های آموزشی فعال

 • ریاضی از طریق بازی


 • کرس فود

 • ریاضی به عنوان زبان دوم


 • تعمیر مقال


 • سینما الف-صفر بعدی


 • آموزش اورژانسی

بیشتر
مشاهده شماره تماسمشاهده آدرس
شبکه های اجتماعی آموزشگاه

آموزش ریاضی در کالج دانشگاه فردوسی


دوره های آموزشی فعال

 • ریاضی از طریق بازی


 • کرس فود

 • ریاضی به عنوان زبان دوم


 • تعمیر مقال


 • سینما الف-صفر بعدی


 • آموزش اورژانسی

سلام
اگر دنبال کلاس خاصی هستید نام و نام خانوادگی، تلفن و نام کلاس را با کلیک روی دکمه نارنجی پایین ثبت کنید. در اولین فرصت با شما تماس میگیریم.