دوره فعال در نیکارو دارد

باشگاه تنیس بیوک308


زمینه فعالیت:

تنیس


مدیریت آموزشگاه: آقای بیوک

آکادمی تنیس بیوک (هتل پارس مشهد)

آموزش تنیس در تمام رده های سنی(بطور خصوصی و عمومی)در زمینهای سرپوشیده و استاندارد هتل پارس مشهد توسط مربیان رسمی فدراسیون تنیس ایران

بیشتر
;
صیاد شیرازی - ( نمایش آدرس ) 091550****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/wf0hwv

آکادمی تنیس بیوک (هتل پارس مشهد)

آموزش تنیس در تمام رده های سنی(بطور خصوصی و عمومی)در زمینهای سرپوشیده و استاندارد هتل پارس مشهد توسط مربیان رسمی فدراسیون تنیس ایران