باشگاه تنیس آستان قدس | نیکارو
مشاهده دوره های آموزشگاه

باشگاه تنیس آستان قدس3611


زمینه فعالیت:

تنیس


مدیریت آموزشگاه:
امکان بازی زیر نور پرژکتور در مجموعه آستان قدس در شب مدت استفاده ۱ ساعت امکان استفاده از توپ و راکت به صورت رایگان امکان استفاده از مربی آموزشی در طول تمرین با پرداخت هزینه جداگانه وجود فروشگاه تنیس و محصولات متنوع و دستگاه زه کشی باشگاه تنیس آستان قدس در شهر مشهد و در محله بلوار فردوسی واقع شده است.
بیشتر
مشاهده شماره تماسمشاهده آدرس
شبکه های اجتماعی آموزشگاه

امکان بازی زیر نور پرژکتور در مجموعه آستان قدس در شب مدت استفاده ۱ ساعت امکان استفاده از توپ و راکت به صورت رایگان امکان استفاده از مربی آموزشی در طول تمرین با پرداخت هزینه جداگانه وجود فروشگاه تنیس و محصولات متنوع و دستگاه زه کشی باشگاه تنیس آستان قدس در شهر مشهد و در محله بلوار فردوسی واقع شده است.

سلام
اگر دنبال کلاس خاصی هستید نام و نام خانوادگی، تلفن و نام کلاس را با کلیک روی دکمه نارنجی پایین ثبت کنید. در اولین فرصت با شما تماس میگیریم.