سلام
اگر دنبال کلاس خاصی هستید نام و نام خانوادگی، تلفن و نام کلاس را با کلیک روی دکمه نارنجی پایین ثبت کنید. در اولین فرصت با شما تماس میگیریم.

دوره فعال در نیکارو ندارد

آموزشگاه زبان پروان64


زمینه فعالیت:

مجموعه زبان


مدیریت آموزشگاه:

آموزشگاه زبان پروان از سال 1392 فعالیت خود را در خیابان شهید بهشتی کرج آغاز کرد. این آموزشگاه با در نظر گرفتن امکانات پیشرفته و با بهره مندی از اساتید برجسته اقدام به برگزاری دوره های آموزش زبان انگلیسی، عربی، آلمانی و ... نموده است.

بیشتر
https://parvanacademy.ir26344******مشاهده شماره تماسمنطقه 8 - مشاهده آدرس
;
شبکه های اجتماعی آموزشگاه

آموزشگاه زبان پروان از سال 1392 فعالیت خود را در خیابان شهید بهشتی کرج آغاز کرد. این آموزشگاه با در نظر گرفتن امکانات پیشرفته و با بهره مندی از اساتید برجسته اقدام به برگزاری دوره های آموزش زبان انگلیسی، عربی، آلمانی و ... نموده است.