سلام
اگر دنبال کلاس خاصی هستید نام و نام خانوادگی، تلفن و نام کلاس را با کلیک روی دکمه نارنجی پایین ثبت کنید. در اولین فرصت با شما تماس میگیریم.

دوره فعال در نیکارو ندارد

آموزشگاه قرآنی اندیشه علامه متعلم65


زمینه فعالیت:

معارف


مدیریت آموزشگاه: آقای محمد طاهری بجگان

موسسه قرآنی اندیشه علامه متعلم در بندرعباس واقع شده است. مدیریت این موسسه بر عهده آقای محمد طاهری بجگان میباشد.

این موسسه با در نظر گرفتن امکانات مناسب و با بهره مندی از اساتید برجسته اقدام به برگزاری دوره های آموزش حفظ قرآن کریم، آموزش روخوانی قرآن کریم و ... نموده است.

بیشتر
76366******مشاهده شماره تماسمنطقه 1 - مشاهده آدرس
;
شبکه های اجتماعی آموزشگاه

موسسه قرآنی اندیشه علامه متعلم در بندرعباس واقع شده است. مدیریت این موسسه بر عهده آقای محمد طاهری بجگان میباشد.

این موسسه با در نظر گرفتن امکانات مناسب و با بهره مندی از اساتید برجسته اقدام به برگزاری دوره های آموزش حفظ قرآن کریم، آموزش روخوانی قرآن کریم و ... نموده است.