سلام
اگر دنبال کلاس خاصی هستید نام و نام خانوادگی، تلفن و نام کلاس را با کلیک روی دکمه نارنجی پایین ثبت کنید. در اولین فرصت با شما تماس میگیریم.

دوره فعال در نیکارو ندارد

آموزشگاه قرآنی بینه147


زمینه فعالیت:

معارف


مدیریت آموزشگاه: آقای رضا امینی

موسسه قرآنی بینه در خیابان گلزار اصفهان واقع شده است. این موسسه با فراهم کردن امکانات پیشرفته و با بهره مندی از اساتید فرهیخته اقدام به برگزاری دوره های: آموزش حفظ قرآن کریم، آموزش تجوید قرآن کریم، آموزش فصیح خوانی قرآن کریم و ... نموده است.

بیشتر
http://mqeb.ir31322******مشاهده شماره تماسمنطقه 3 - مشاهده آدرس
;
شبکه های اجتماعی آموزشگاه

موسسه قرآنی بینه در خیابان گلزار اصفهان واقع شده است. این موسسه با فراهم کردن امکانات پیشرفته و با بهره مندی از اساتید فرهیخته اقدام به برگزاری دوره های: آموزش حفظ قرآن کریم، آموزش تجوید قرآن کریم، آموزش فصیح خوانی قرآن کریم و ... نموده است.