سلام
اگر دنبال کلاس خاصی هستید نام و نام خانوادگی، تلفن و نام کلاس را با کلیک روی دکمه نارنجی پایین ثبت کنید. در اولین فرصت با شما تماس میگیریم.

دوره فعال در نیکارو ندارد

آموزشگاه قرآنی برهان144


زمینه فعالیت:

معارف


مدیریت آموزشگاه: آقای محمد علی عباسیان

موسسه‌ قرآنی برهان در سال ۱۳۹۴ به عنوان موسسه فرهنگی، آموزشی با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و تمسک به تعالیم انسان ساز قرآن و معارف اهل بیت (علیهم السلام) و تلاش در جهت تشویق و ترغیب نسل نوجوان با قرآن کریم و ارتباط هرچه عمیق تر و ماندگارتر آن ها در جهت مصون ساختن از خطرات و آفات فرهنگی و همچنین جذب و پرورش استعدادهای درخشان به منظور شکوفایی فعالیت های قرآنی با نگرش اصولی و بهره گیری از ظرفیت ها و امکانات همه جانبه ی آموزشی و تفریحی توسط جمعی از اساتید، پژوهشگران، کارشناسان و صاحب نظران عرصه ی تعلیم و تربیت فعالیت خود را آغاز کرد.

بیشتر
http://borhanisf.ir31355******مشاهده شماره تماسمنطقه 7 - مشاهده آدرس
;
شبکه های اجتماعی آموزشگاه

موسسه‌ قرآنی برهان در سال ۱۳۹۴ به عنوان موسسه فرهنگی، آموزشی با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و تمسک به تعالیم انسان ساز قرآن و معارف اهل بیت (علیهم السلام) و تلاش در جهت تشویق و ترغیب نسل نوجوان با قرآن کریم و ارتباط هرچه عمیق تر و ماندگارتر آن ها در جهت مصون ساختن از خطرات و آفات فرهنگی و همچنین جذب و پرورش استعدادهای درخشان به منظور شکوفایی فعالیت های قرآنی با نگرش اصولی و بهره گیری از ظرفیت ها و امکانات همه جانبه ی آموزشی و تفریحی توسط جمعی از اساتید، پژوهشگران، کارشناسان و صاحب نظران عرصه ی تعلیم و تربیت فعالیت خود را آغاز کرد.