آینگار یوگای فائق | نیکارو
campainAllertcampainAllert

سلام
اگر دنبال کلاس خاصی هستید نام و نام خانوادگی، تلفن و نام کلاس را با کلیک روی دکمه نارنجی پایین ثبت کنید. در اولین فرصت با شما تماس میگیریم.

مشاهده دوره های آموزشگاه

آینگار یوگای فائق1196


زمینه فعالیت:

یوگا


مدیریت آموزشگاه: آقای ارجمندی

یوگا براساس متد آینگار، مراقبه در عمل می باشد. وقتی شاگردان، آساناهای یوگا را اجرا میکنند ذهن بر عملکرد، حالات و حرکات تنفس متمرکز است؛ تا اندازه ای که ذهن با جسم و تنفس یکی می شود. کسانیکه در حال انجام حرکات هستند (آساناها) به یک حالت فکری و مراقبه ای دست می یابند. با انجام تمرینات، توانایی شاگردان در متمرکز شدن و رهایی افزایش می یابد و آگاهی درونی نمود پیدا می کند. در سبک آینگار اشخاص بطور صحیح تمرینات را انجام می دهند که باعث بیداری ذهن و بدن و تراز کل بدن می شود. اجرای صحیح یوگای آینگار باعث بهبود شرایط فیزیکی میشود. تمام سنین و با همه شرایط فیزیکی میتوانند از این متد استفاده کنند. یوگا امروزه در جهان طرفداران زیادی پیدا کرده است. علتش هم سلامتی جسم و ذهن و رسیدن به سلامتی و آرامش است که از یوگا حاصل می‌شود. به همین دلیل کسانی که طالب سلامت جسم و ذهن خود هستند در صدد شرکت در کلاسهای یوگا بر می‌آیند و بدین خاطر امروزه کلاسهای یوگای متعدد در هر نقطه از جهان وجود دارد. آموزشگاه فوق با برگزاری کلاس های یوگا یکی از بهترین ها می باشد. آینگار یوگای فائق واقع در شهر تهران میباشد.

بیشتر
مشاهده شماره تماسمشاهده آدرس
;
شبکه های اجتماعی آموزشگاه

یوگا براساس متد آینگار، مراقبه در عمل می باشد. وقتی شاگردان، آساناهای یوگا را اجرا میکنند ذهن بر عملکرد، حالات و حرکات تنفس متمرکز است؛ تا اندازه ای که ذهن با جسم و تنفس یکی می شود. کسانیکه در حال انجام حرکات هستند (آساناها) به یک حالت فکری و مراقبه ای دست می یابند. با انجام تمرینات، توانایی شاگردان در متمرکز شدن و رهایی افزایش می یابد و آگاهی درونی نمود پیدا می کند. در سبک آینگار اشخاص بطور صحیح تمرینات را انجام می دهند که باعث بیداری ذهن و بدن و تراز کل بدن می شود. اجرای صحیح یوگای آینگار باعث بهبود شرایط فیزیکی میشود. تمام سنین و با همه شرایط فیزیکی میتوانند از این متد استفاده کنند. یوگا امروزه در جهان طرفداران زیادی پیدا کرده است. علتش هم سلامتی جسم و ذهن و رسیدن به سلامتی و آرامش است که از یوگا حاصل می‌شود. به همین دلیل کسانی که طالب سلامت جسم و ذهن خود هستند در صدد شرکت در کلاسهای یوگا بر می‌آیند و بدین خاطر امروزه کلاسهای یوگای متعدد در هر نقطه از جهان وجود دارد. آموزشگاه فوق با برگزاری کلاس های یوگا یکی از بهترین ها می باشد. آینگار یوگای فائق واقع در شهر تهران میباشد.