دوره فعال در نیکارو ندارد

آموزشگاه زبانسرا125


زمینه فعالیت:

مجموعه زبان


مدیریت آموزشگاه: مجید زارعی

آموزشگاه زبان سرایارایه دهنده ی خدمات فرهنگی و آموزشی واقع در خیابان جابر انصاری اصفهان است و  فعالیت خود را با مدیریت مجید زارعی از سال ١۳٧۹ آغاز نموده است و از استاندارد ISO 9001:2008 بهره می گیرد.

 

بیشتر
مشاهده شماره تماسمشاهده آدرس
شبکه های اجتماعی آموزشگاه

آموزشگاه زبان سرایارایه دهنده ی خدمات فرهنگی و آموزشی واقع در خیابان جابر انصاری اصفهان است و  فعالیت خود را با مدیریت مجید زارعی از سال ١۳٧۹ آغاز نموده است و از استاندارد ISO 9001:2008 بهره می گیرد.

 

سلام
اگر دنبال کلاس خاصی هستی ، از طریق دکمه زیر درخواستتو ثبت کن، ما کمکت می کنیم.