دوره فعال در نیکارو دارد

آموزشگاه ریاضی فیزیک هوش و خلاقیت44


زمینه فعالیت:

ریاضی و فیزیک


مدیریت آموزشگاه: خانم جاهدیان

باشگاه ریاضی هوش و خلاقیت

آموزش تخصصی ریاضی برای همه‌ی پایه‌ها

 آموزش خلاق ریاضی از طریق بازی و معما ویژه‌ی دبستان

 برگزاری مسابقات جزیره گنج در مشهد

برگزاری کارگاه‌های آموزشی معلمین

بیشتر
;
معلم - ( نمایش کامل ) 093767******(نمایش کامل)https://nikaro.ir/hooshkhalaghiat

باشگاه ریاضی هوش و خلاقیت

آموزش تخصصی ریاضی برای همه‌ی پایه‌ها

 آموزش خلاق ریاضی از طریق بازی و معما ویژه‌ی دبستان

 برگزاری مسابقات جزیره گنج در مشهد

برگزاری کارگاه‌های آموزشی معلمین