مشاهده دوره های آموزشگاه

باشگاه بازی پاندا پلاس2460


زمینه فعالیت:

باشگاه بازی


مدیریت آموزشگاه: مهندس حیدرنیا

مجموعه سرپوشیده تفریحی،فرهنگی،بازی کودکان ۳ تا ۱۲ سال

خوان اول:بازیهای گروهی    

اهداف بازی:خلاقیت ،آموزش رنگها،استدلال فضایی،تعاملات اجتماعی و...

زندگی شاد همراه با آموزش و تفریح برای همه کودکان

خوان دوم:قلعه ماجراجویان

اهداف بازی:جهت یابی فضایی،تقویت حافظه دیداری،خلاقیت،کاوش و...   

زندگی شاد همراه با آموزش و تفریح برای همه کودکان

خوان سوم:راننده کوچولو 

اهداف بازی: دقت،تمرکز،سرعت عمل و هماهنگی اعضای بدن با یکدیگر

زندگی شاد همراه با آموزش و تفریح برای همه کودکان

خوان چهارم:سنگ نوردی

اهداف بازی:ارتقا سطح استقامت بدنی،افزایش توده های ماهیچه ای ،تقویت اعتماد به نفس در ارتفاع،هماهنگی اعضای بدن با یکدیگر 

زندگی شاد همراه با آموزش و تفریح برای همه کودکان

خوان پنجم:ترامپولین 

اهداف بازی:بهبود هماهنگی عصبی عضلانی،تقویت دستگاه تنفسی،تقویت قدرت عضلانی پایین تنه،بهبود اجرای حرکتی و حفظ تعادل

زندگی شاد همراه با آموزش و تفریح برای همه کودکان

خوان ششم:ماسه بازی 

اهداف بازی:آشنایی با مفاهیم وزن و ظرفیت،شناسایی ذرات شن و خاصیت چسبندگی،درک مفاهیم هندسی و فضایی،پرورش قدرت تخیل  و ابتکار

زندگی شاد همراه با آموزش و تفریح برای همه کودکان

خوان هفتم:دهکده کوچولوها

اهداف بازی:تخلیه هیجانی،تعامل اجتماعی،کسب مهارت،تقویت توانایی ذهنی

زندگی شاد همراه با آموزش و تفریح برای همه کودکان

خوان مجازی:ریس نت یا گیم سنتر

اهداف بازی:سرگرمی و هیجان 

زندگی شاد همراه با آموزش و تفریح برای همه کودکان

خوان پاندا کوچولو (زیر ۴سال)

اهداف بازی:تحریک حواس،کسب تجربه برای مراحل بعدی رشد،بروز احساسات و عواطف 

زندگی شاد همراه با آموزش و تفریح برای همه کودکان

خوان خوش نوا( خواننده شو)

زندگی شاد همراه با آموزش و تفریح برای همه کودکان

خوان خلاقیت:کاردستی نقاشی

اهداف بازی:خلاقیت،کسب مهارت،استدلال فضایی و تقویت توانایی ذهنی

زندگی شاد همراه با آموزش و تفریح برای همه کودکان

 

بیشتر
مشاهده شماره تماسمشاهده آدرس
شبکه های اجتماعی آموزشگاه

مجموعه سرپوشیده تفریحی،فرهنگی،بازی کودکان ۳ تا ۱۲ سال

خوان اول:بازیهای گروهی    

اهداف بازی:خلاقیت ،آموزش رنگها،استدلال فضایی،تعاملات اجتماعی و...

زندگی شاد همراه با آموزش و تفریح برای همه کودکان

خوان دوم:قلعه ماجراجویان

اهداف بازی:جهت یابی فضایی،تقویت حافظه دیداری،خلاقیت،کاوش و...   

زندگی شاد همراه با آموزش و تفریح برای همه کودکان

خوان سوم:راننده کوچولو 

اهداف بازی: دقت،تمرکز،سرعت عمل و هماهنگی اعضای بدن با یکدیگر

زندگی شاد همراه با آموزش و تفریح برای همه کودکان

خوان چهارم:سنگ نوردی

اهداف بازی:ارتقا سطح استقامت بدنی،افزایش توده های ماهیچه ای ،تقویت اعتماد به نفس در ارتفاع،هماهنگی اعضای بدن با یکدیگر 

زندگی شاد همراه با آموزش و تفریح برای همه کودکان

خوان پنجم:ترامپولین 

اهداف بازی:بهبود هماهنگی عصبی عضلانی،تقویت دستگاه تنفسی،تقویت قدرت عضلانی پایین تنه،بهبود اجرای حرکتی و حفظ تعادل

زندگی شاد همراه با آموزش و تفریح برای همه کودکان

خوان ششم:ماسه بازی 

اهداف بازی:آشنایی با مفاهیم وزن و ظرفیت،شناسایی ذرات شن و خاصیت چسبندگی،درک مفاهیم هندسی و فضایی،پرورش قدرت تخیل  و ابتکار

زندگی شاد همراه با آموزش و تفریح برای همه کودکان

خوان هفتم:دهکده کوچولوها

اهداف بازی:تخلیه هیجانی،تعامل اجتماعی،کسب مهارت،تقویت توانایی ذهنی

زندگی شاد همراه با آموزش و تفریح برای همه کودکان

خوان مجازی:ریس نت یا گیم سنتر

اهداف بازی:سرگرمی و هیجان 

زندگی شاد همراه با آموزش و تفریح برای همه کودکان

خوان پاندا کوچولو (زیر ۴سال)

اهداف بازی:تحریک حواس،کسب تجربه برای مراحل بعدی رشد،بروز احساسات و عواطف 

زندگی شاد همراه با آموزش و تفریح برای همه کودکان

خوان خوش نوا( خواننده شو)

زندگی شاد همراه با آموزش و تفریح برای همه کودکان

خوان خلاقیت:کاردستی نقاشی

اهداف بازی:خلاقیت،کسب مهارت،استدلال فضایی و تقویت توانایی ذهنی

زندگی شاد همراه با آموزش و تفریح برای همه کودکان

 

سلام
اگر دنبال کلاس خاصی هستی ، از طریق دکمه زیر درخواستتو ثبت کن، ما کمکت می کنیم.