دوره فعال در نیکارو دارد

موسسه مادر و کودک دردونه ها2314


زمینه فعالیت:

مادر و کودک


مدیریت آموزشگاه: خانم بختیاری

موسسه مادر و کودک دردونه ها

اولين مركز تخصصي مادر و كودك. برگزاركننده ي دوره هاي بازي هاي هدفمند

گروه سنی 4ماه تا 14 سال

-خلاقیت
-قصه گویی و نمایش
- نقاشی
- سفال
- بازی های آوازی و حرکتی
- مسی پلی

بیشتر
;
دانشجو - ( نمایش آدرس ) 051389****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/dordoonehaclub

موسسه مادر و کودک دردونه ها

اولين مركز تخصصي مادر و كودك. برگزاركننده ي دوره هاي بازي هاي هدفمند

گروه سنی 4ماه تا 14 سال

-خلاقیت
-قصه گویی و نمایش
- نقاشی
- سفال
- بازی های آوازی و حرکتی
- مسی پلی