دوره فعال در نیکارو ندارد

آموزشگاه حسابداری اندیشمند348


زمینه فعالیت:

کامپیوتر و حسابداری


مدیریت آموزشگاه: خانم فرشته مظاهری

آموزشگاه حسابداری اندیشمند در خیابان سروش اصفهان واقع شده است. مدیریت این آموزشگاه بر عهده خانم مظاهری میباشد.

این آموزشگاه با بهره مندی از اساتید فرهیخته اقدام به برگزاری دوره های کاربردی حسابداری نموده است.

در پایان هر دوره به هنرجویان مدرک معتبر فنی حرفه ای ارائه می شود.

بیشتر
مشاهده شماره تماسمشاهده آدرس
شبکه های اجتماعی آموزشگاه

آموزشگاه حسابداری اندیشمند در خیابان سروش اصفهان واقع شده است. مدیریت این آموزشگاه بر عهده خانم مظاهری میباشد.

این آموزشگاه با بهره مندی از اساتید فرهیخته اقدام به برگزاری دوره های کاربردی حسابداری نموده است.

در پایان هر دوره به هنرجویان مدرک معتبر فنی حرفه ای ارائه می شود.

سلام
اگر دنبال کلاس خاصی هستی ، از طریق دکمه زیر درخواستتو ثبت کن، ما کمکت می کنیم.