دوره فعال در نیکارو دارد

آموزشگاه زیبایی یاسمینا63


زمینه فعالیت:

زیبایی و آرایشگری


مدیریت آموزشگاه: خانم زهره حاتمی

آموزشگاه زیبایی و آرایشگری یاسیمنا درمحدوده میدان ابوذر و در منطقه 17 تهران واقع شده است.

دوره های آموزشی این آموزشگاه شامل: آموزش تخصصی مکاپ و شنیون و کاشت ناخن  میشود.

بیشتر
;
عباس آباد - ( نمایش کامل ) 021557******(نمایش کامل)https://nikaro.ir/yasmina

آموزشگاه زیبایی و آرایشگری یاسیمنا درمحدوده میدان ابوذر و در منطقه 17 تهران واقع شده است.

دوره های آموزشی این آموزشگاه شامل: آموزش تخصصی مکاپ و شنیون و کاشت ناخن  میشود.