دوره فعال در نیکارو ندارد

آموزشگاه زبان پردیسان (شعبه صادقیه)492


زمینه فعالیت:

مجموعه زبان


مدیریت آموزشگاه:

آموزش زبان های انگلیسی، فرانسوی، آأمانی، ترکی استانبولی آموزش زبان انگلیسی، آموزش زبان فرانسه، آموزش زبان آلمانی، آموزش زبان ترکی استانبولی و نیز آموزش دیگر زبان ها در تمامی شعب آموزشگاه زبان های خارجی پردیسان با حضور مدرسین مجرب و متعهد با انگیزه بالا در حال برگزاری و ارائه خدمات حتی روزهای جمعه و تعطیل می باشد.

بیشتر
;
صادقیه - ( نمایش آدرس ) 021440****** ( نمایش شماره تماس ) http://www.pardisan-edu.com

آموزش زبان های انگلیسی، فرانسوی، آأمانی، ترکی استانبولی آموزش زبان انگلیسی، آموزش زبان فرانسه، آموزش زبان آلمانی، آموزش زبان ترکی استانبولی و نیز آموزش دیگر زبان ها در تمامی شعب آموزشگاه زبان های خارجی پردیسان با حضور مدرسین مجرب و متعهد با انگیزه بالا در حال برگزاری و ارائه خدمات حتی روزهای جمعه و تعطیل می باشد.