دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه رزمی آکادمی کیک بوکسینگ933


زمینه فعالیت:

رزمی


مدیریت آموزشگاه:

آکادمی کیک بوکسینگ در محیطی حدودا 200 متر مربع، به همراه رینگ بوکس و وسایل بدنسازی مرتبط و با مربیگری استاد مسعود کریمی و تیم مربیان که شامل قهرمانان و ملی پوشان این رشته می باشد از خرداد ماه سال 1396 کار خود را شروع کرده است.

بیشتر
;
منطقه 9 - ( نمایش آدرس ) 091254****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/43OuxJ

آکادمی کیک بوکسینگ در محیطی حدودا 200 متر مربع، به همراه رینگ بوکس و وسایل بدنسازی مرتبط و با مربیگری استاد مسعود کریمی و تیم مربیان که شامل قهرمانان و ملی پوشان این رشته می باشد از خرداد ماه سال 1396 کار خود را شروع کرده است.