دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه شطرنج کایسا189


زمینه فعالیت:

شطرنج


مدیریت آموزشگاه: آقای خورشیدی

آموزشگاه شطرنج کایسا، مدرسه برتر استان در سال​ 1393​

– برگزاری کلاس‌های آموزشی بصورت عمومی، نیمه خصوصی و خصوصی از سطح پایه تا قهرمانی
– استفاده از مربیان باتجربه و شناخته شده داخلی و خارجی 
– رعایت استانداردهای لازم کلاس‌های آموزشی شطرنج در کلیه سطوح 
– برگزاری مداوم سمینارهای آموزشی موضوعی توسط اساتید بین‌المللی و بزرگ داخلی و خارجی 
– برگزاری مداوم مسابقات هفتگی برای بازیکنان باشگاه با استفاده از سیستم تشویقی و با حضور و نظارت یکی از مربیان باشگاه 
– برگزاری مسابقات متنوع در مناسبت‌های مختلف مذهبی و ملی با حضور بازیکنان مشهور رده‌های سنی و بزرگسالان
– برگزاری اردوهای آموزشی مشترک با باشگاه‌های شطرنج مشهور داخلی و خارجی 
– شرکت دادن بازیکنان باشگاه در مسابقات استانی، کشوری و فدراسیون بصورت گروهی و با حضور یکی از مربیان باشگاه
– برگزاری کلاس‌های آمادگی ویژه بازیکنان پیشرفته جهت شرکت در مسابقات انتخابی استانی و کشوری 
– ایجاد محیطی آرام و حرفه‌ای برای فعالیت‌های شطرنجی بازیکنان باشگاه 
– همکاری صمیمانه با مهدهای کودک و مدارس دولتی و غیرانتفاعی در برگزاری کلاس‌های آموزشی شطرنج و مسابقات
– اختصاص ساعاتی در هفته جهت رفع اشکال، پرسش و پاسخ، مشاوره و … بصورت رایگان برای بازیکنان و والدین محترم
_ ارایه کلاس های مکاتبه ای و یا آنلاین 
_ ارایه لوازم و کتاب های شطرنج
و ...

بیشتر
;
منطقه 8 - ( نمایش آدرس ) 026342****** ( نمایش شماره تماس ) http://www.caissa.ir

آموزشگاه شطرنج کایسا، مدرسه برتر استان در سال​ 1393​

– برگزاری کلاس‌های آموزشی بصورت عمومی، نیمه خصوصی و خصوصی از سطح پایه تا قهرمانی
– استفاده از مربیان باتجربه و شناخته شده داخلی و خارجی 
– رعایت استانداردهای لازم کلاس‌های آموزشی شطرنج در کلیه سطوح 
– برگزاری مداوم سمینارهای آموزشی موضوعی توسط اساتید بین‌المللی و بزرگ داخلی و خارجی 
– برگزاری مداوم مسابقات هفتگی برای بازیکنان باشگاه با استفاده از سیستم تشویقی و با حضور و نظارت یکی از مربیان باشگاه 
– برگزاری مسابقات متنوع در مناسبت‌های مختلف مذهبی و ملی با حضور بازیکنان مشهور رده‌های سنی و بزرگسالان
– برگزاری اردوهای آموزشی مشترک با باشگاه‌های شطرنج مشهور داخلی و خارجی 
– شرکت دادن بازیکنان باشگاه در مسابقات استانی، کشوری و فدراسیون بصورت گروهی و با حضور یکی از مربیان باشگاه
– برگزاری کلاس‌های آمادگی ویژه بازیکنان پیشرفته جهت شرکت در مسابقات انتخابی استانی و کشوری 
– ایجاد محیطی آرام و حرفه‌ای برای فعالیت‌های شطرنجی بازیکنان باشگاه 
– همکاری صمیمانه با مهدهای کودک و مدارس دولتی و غیرانتفاعی در برگزاری کلاس‌های آموزشی شطرنج و مسابقات
– اختصاص ساعاتی در هفته جهت رفع اشکال، پرسش و پاسخ، مشاوره و … بصورت رایگان برای بازیکنان و والدین محترم
_ ارایه کلاس های مکاتبه ای و یا آنلاین 
_ ارایه لوازم و کتاب های شطرنج
و ...