دوره فعال در نیکارو ندارد

آموزشگاه زبان اسپیکان (یوسف آباد)54


زمینه فعالیت:

مجموعه زبان


مدیریت آموزشگاه:

آموزش زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، ترکی استانبولی، اسپانیایی و ایتالیایی دوره های IELTS و TOFEL، کلوپ مکالمه SPEAKING CLUB ، انگلیسی بازرگانی BEC، تدریس مدرس TTC، آمادگی آزمونEPRT تنوع زمانبندی کلاسها مطابق با محدودیت های زمانی هر زبان آموز. -کلاس های پشتیبانی و رفع اشکال رایگان در طول دوره آموزش. -بهره گیری از اساتید باتجربه، تحصیلکرده و دارای مدرک مرتبط. -کلاس های مجهز به امکانات جدید آموزشی جهت فراگیری آسانتر. -استفاده از جدیدترین و بروزترین کتابها و متدهای آموزشی روز دنیا. -ارائه کارنامه اینترنتی پایان ترم همراه با نمودار مقایسه ای پیشرفت. -اعطای مدرک معتبر پایان دوره مورد تایید وزارت آموزش و پرورش. -دارا بودن دقیق ترین سامانه تعیین سطح اینترنتی جهت جلوگیری از اتلاف وقت.

بیشتر
;
جهاد - ( نمایش آدرس ) 021886****** ( نمایش شماره تماس ) http://www.speakonedu.com

آموزش زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، ترکی استانبولی، اسپانیایی و ایتالیایی دوره های IELTS و TOFEL، کلوپ مکالمه SPEAKING CLUB ، انگلیسی بازرگانی BEC، تدریس مدرس TTC، آمادگی آزمونEPRT تنوع زمانبندی کلاسها مطابق با محدودیت های زمانی هر زبان آموز. -کلاس های پشتیبانی و رفع اشکال رایگان در طول دوره آموزش. -بهره گیری از اساتید باتجربه، تحصیلکرده و دارای مدرک مرتبط. -کلاس های مجهز به امکانات جدید آموزشی جهت فراگیری آسانتر. -استفاده از جدیدترین و بروزترین کتابها و متدهای آموزشی روز دنیا. -ارائه کارنامه اینترنتی پایان ترم همراه با نمودار مقایسه ای پیشرفت. -اعطای مدرک معتبر پایان دوره مورد تایید وزارت آموزش و پرورش. -دارا بودن دقیق ترین سامانه تعیین سطح اینترنتی جهت جلوگیری از اتلاف وقت.