دوره فعال در نیکارو ندارد

مجموعه ورزشی  مجموعه ورزشي شهيد اسکندرلو66


زمینه فعالیت:

مجموعه ورزشی


مدیریت آموزشگاه:
سالن چندمنظوره شهيد اسکندرلو واقع در منطقه 15 تهران است و در فضايي سرپوشيده فضاي خوبي را براي علاقه مندان به بازي فوتبال سالني فراهم کرده است.
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 021336****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/6tKiWQ

سالن چندمنظوره شهيد اسکندرلو واقع در منطقه 15 تهران است و در فضايي سرپوشيده فضاي خوبي را براي علاقه مندان به بازي فوتبال سالني فراهم کرده است.