دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه رزمی  باشگاه دفاع شخصی گلها93


زمینه فعالیت:

رزمی


مدیریت آموزشگاه: جناب آقای محمد حسینی
محمد حسینی ورزش رزمی را از سن 6 سالگی با کونگ فوتوا آغاز کرد و بعد از آن رزمی را با کیو کوشین کاراته ، هاپکیدو، آیکیدو ، سوپر ساباکی، کیک بوکسینگ ، موی تای ونینجو تسو ادامه داد و در برخی از رشته های ذکر شده دارای مقام قهرمانی مسابقات داخلی و خارجی و احکام مربی گری و داوری می باشد .
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 091234****** ( نمایش شماره تماس ) http://www.defa-shakhsi.ir

محمد حسینی ورزش رزمی را از سن 6 سالگی با کونگ فوتوا آغاز کرد و بعد از آن رزمی را با کیو کوشین کاراته ، هاپکیدو، آیکیدو ، سوپر ساباکی، کیک بوکسینگ ، موی تای ونینجو تسو ادامه داد و در برخی از رشته های ذکر شده دارای مقام قهرمانی مسابقات داخلی و خارجی و احکام مربی گری و داوری می باشد .