دوره فعال در نیکارو ندارد

مدرسه فوتبال آکادمی فوتبال جواد نکونام448


زمینه فعالیت:

مدرسه فوتبال


مدیریت آموزشگاه:
آموزش فوتبال از مقدماتی تا پیشرفته معرفی به باشگاه های معتبر همکاری با متخصصان مجرب تغذیه و کنترل دائمی وزن و قد با حضور مربیان رسمی فدراسیون فوتبال ایران آموزش تخصصی و علمی فوتبال از سنین 4 الی 16 سال آموزش تخصصی دروازه بانی از مقدماتی تا پیشرفته ارائه گواهینامه پایان دوره آموزشی به کلیه فوتبال آموزان شرکت در تمرینات و مسابقات ارائه لباس ورزشی کامل برگزاری کلاسهای تئوری ، توجیهی و دانش افزایی و نمایش فیلم های آموزشی
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 021444****** ( نمایش شماره تماس ) http://www.nekounam6.com

آموزش فوتبال از مقدماتی تا پیشرفته معرفی به باشگاه های معتبر همکاری با متخصصان مجرب تغذیه و کنترل دائمی وزن و قد با حضور مربیان رسمی فدراسیون فوتبال ایران آموزش تخصصی و علمی فوتبال از سنین 4 الی 16 سال آموزش تخصصی دروازه بانی از مقدماتی تا پیشرفته ارائه گواهینامه پایان دوره آموزشی به کلیه فوتبال آموزان شرکت در تمرینات و مسابقات ارائه لباس ورزشی کامل برگزاری کلاسهای تئوری ، توجیهی و دانش افزایی و نمایش فیلم های آموزشی