فعالیت کلاسی، بازی نقش،کلاس،دانش آموز، معلم

نقش بازی کردن

نقش بازی کردن، یک نوع بازی تخیلی است که می تواند برای هر موضوعی مفید باشد! از دانش آموزان بخواهید تا نقش شخصیت هایی از یک کتاب که در کلاس آن را مطالعه می کنید  به عهده بگیرند و صحنه ای را اجرا کنند.  به عنوان مثال از هر دانش آموز بخواهید نقش حیوانی را …

نقش بازی کردن ادامۀ مطلب »